Zasady

Rezerwacja miejsc na pielgrzymki dokonywana jest telefonicznie.
Po potwierdzeniu rezerwacji należy w ciągu 14 dni przesłać do biura Apostolos:
• wypełniony on-line (ze strony www.apostolos.pl) lub własnoręcznie formularz zgłoszeniowy
• zaliczkę

Informacje o opłatach dostępne w zakładce Płatności

Pielgrzymki autokarowe – wyjazd z Częstochowy, pozostałe – rejsowy samolot z Warszawy.
W ramach pielgrzymki zapewniamy wspólnotową i indywidualną opiekę duszpasterską Księdza i codzienną Mszę Św.

Wymagana ważność Paszportu – minimum 6 miesięcy od dnia powrotu do kraju.

Przy wybranych trasach dokumentem może być dowód osobisty – informacja przy danej pielgrzymce.
Osoby niepełnoletnie podróżujące bez rodziców/opiekunów prawnych powinny mieć ich zgodę na wyjazd poświadczoną notarialnie.