Ubezpieczenie w firmie AXA obejmuje ubezpieczenie KL (Kosztów Leczenia) do 50 000 euro